Iskolánkról

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.


Német szépkiejtési verseny 2016.

2016. május 04., szerda

Május 4-én délután német nyelvű szépkiejtési versenyt szerveztünk iskolánk tanulóinak. A versenyen begyakorolt, és ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk a versenyzőknek a zsűri előtt. Az eredmények a következően alakultak:

4–5. osztály

  1. helyezett: Darvasi Noémi
  2. helyezett: Fogl Balázs
  3. helyezett: Molnár Zoltán, Strenner Márton

6–8. osztály

  1. helyezett: Regdon Laura
  2. helyezett: Seiber Vanda
  3. helyezett: Fazekas Anna

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a többiek felkészülését, részvételét is!

Német munkaközösségJárási Vers- és Prózamondó Verseny

2016. április 12., kedd

Április 11-én, a költészet napja alkalmából vettünk részt 5 diákkal a márkói versenyen, melyet idén 8. alkalommal szerveztek meg. Az évek folyamán számos díjat elhoztunk már, ahogyan most is.

  • Strenner Zétény 2. osztályos tanuló az 1–2. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
  • Strenner Márton 4. osztályos tanuló a 3–4. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezést ért el.
  • Dorogi Dézi 7. osztályos tanuló a 7–8. osztályos prózamondás kategóriában I. helyezett lett.

A versenyen részt vett még Molnár Luca 2., és Fodor Georgina 7. osztályos tanuló. Ők is dicséretet érdemelnek, a helyezetteknek pedig gratulálunk. Könyvjutalomban részesültek, Dorogi Dézi pedig lehetőséget kapott a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és prózamondó versenyen való részvételre.

Bakonyi ErzsébetKompetenciamérés 2015.

2016. március 03., csütörtök


Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói vettek részt 2015-ben az OKM országos kompetenciamérésében matematikából és szövegértésből.

A mérésben résztvevő tanulók átlageredményeit az országosan, a községi általános iskolákban, és a közepes községek általános iskoláiban mért átlageredményekhez viszonyítva foglalja össze az alábbi táblázat.

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény
Iskolánkban Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk. 1565 1497 Községi ált. isk. 1448 Közepes községek ált. isk. 1448
8. ált. isk. 1654 1618 Községi ált. isk. 1555 Közepes községek ált. isk. 1553

Szövegértés

6. ált. isk. 1585 1488 Községi ált. isk. 1424 Közepes községek ált. isk. 1423
8. ált. isk. 1630 1567 Községi ált. isk. 1494 Közepes községek ált. isk. 1495

Német nyelvi felmérés eredményei 6. évfolyam 8. évfolyam
Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag Elérhető pontszám Országos átlag Telephelyi átlag
Hallott szöveg 15 10,9 11,2 20 11,9 12,9
Olvasott szöveg 15 10,2 10,9 20 11,5 12,6
Összesen 30 21,1 22,1 40 23,4 25,5

Kapitány Veronika Zsuzsanna
tagintézmény vezető

Korábban közölt kompetenciamérések: 2014.Farsangi ovisuli 2016.

2016. február 04., csütörtök

Február 4-én ismét látogatást tettek iskolánkban a helyi óvoda nagycsoportosai. Jókedvű farsangi dalokkal, versekkel, német nyelvű jelenetekkel készültünk fogadásukra. A bemutató után színes bohócot készíthettek az óvodások, iskolások közösen. Reméljük ismét jól érezték magukat az ovisok nálunk, és a tavaszi beiratkozáson sokukkal találkozhatunk újra.

Ez a hét különösen sok izgalmat, jókedvet, mókát szerzett tanulóinknak, hiszen a „Farsang témahét” jó alkalom volt ezekre. Olvasás és népismeret órákon lehetőség volt megismerkedni a farsangi hagyományokkal, farsangi versekkel. Német órákon rövid farsangi jeleneteket tanultak be az osztályok. Ének órán farsangi dalokat énekeltek a gyerekek. Rajz, és technika órákon pedig farsangi dekorációk, bohócok készültek.

Nagy izgalommal várjuk a témahét lezárásaként a holnap esti farsangi mulatságot!

Alsós munkaközösségAdventsfest 2015.

2015. december 10., csütörtök

Az idei évben is meghívást kaptunk a Padányi iskola németes, karácsonyváró műsorára. Darvasi Noémi verset szavalt, nemzetiségi énekkarunk német dalcsokorral készült.

A fellépő csoportok előadásában hallottunk vicces műsorszámokat, karácsonyi dalokat, betlehemes jelenetet. Köszönjük a meghívást, a kellemes hangulatú délutánt!

Német munkaközösség