Iskolánkról

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.


Járási szavalóverseny

2017. április 21., péntek

Márkó Község Önkormányzata 9. alkalommal hirdette meg a Veszprémi Járás területére kiterjedő szavalóversenyét a költészet napja alkalmából 2017. április 10-én, hétfőn.
A versenyre 3 tanulót neveztünk.
Az 5-6. osztályos korcsoportban Strenner Márton 5. osztályos tanuló I. helyezést ért el Iványi Mária: Miért lett bolond az április? című versével. Poszmik Virág most vett részt élete első versmondó versenyén, Tari István: Ablakomban című művét adta elő nagyon ügyesen, bátran.
A 7-8. osztályos kategóriában Fodor Georgina 8. osztályos tanuló III. helyezett lett Arany János: A fülemile című költeményével.

Gratulálunk mindhármuknak, büszkék vagyunk rájuk.

Köszönjük az Önkormányzat segítségét, mert évek óta vállalja a gyermekek utaztatását a helyi kisbusszal.

A fényképek itt tekinthetők meg.

Bakonyi ErzsébetTavaszi ovisuli

2017. április 12., szerda

Az idei tanévben második alkalommal hívtuk vendégségbe a helyi óvoda nagycsoportosait és az óvó néniket. Tavaszi hangulatú, rövid műsorral készültünk. Énekeltünk, verset mondtunk, furulyáztunk, német nyelvű körjátékot mutattunk be. Majd közösen kézműveskedtünk, húsvéti nyuszik készültek. Végül Minyóné Ernek Andrea tanító nénivel, aki a leendő első osztály tanítója lesz, az iskola tornatermében játékos sportfoglalkozáson vehettek részt az ovisok. Kellemes hangulatú, vidám délelőttünk volt. Reméljük, a jövő heti beiratkozáson újra találkozunk!

Alsós munkaközösség

Az esemény képei megtekinthetőek itt.DÖK-nap az alsó tagozaton

2017. április 10., hétfő

Március 31-én tartottuk a DÖK napot. Sportos , számháborús, kirándulós, játékos délelőttünk volt.

A reggeli bemelegítés után kezdődött a sportverseny. 6 vegyes csapatban versengtek a gyerekek. A legjobbak a müzli szelet mellé, testnevelés tantárgyból is megkapták a jól megérdemelt 5-ös osztályzatot.

Utána minden osztálynak külön programja volt:

1. osztály: számháborúztak

2. osztály: Fazekas Kristóf családjának jóvoltából lovas hintózhattak a gyerekek, majd Mária néni látta vendégül az osztályt otthonában.

3.-4. osztály: közös túrát tett a Nagymező utcai Dobel parkba. A fiúk többsége nagy focicsatát vívott, a lányok tollasoztak, játszottak.

A nap során mindenki nagyon jól érezte magát!

Képek

Alsós munkaközösségAlsós témahét

2017. március 17., péntek

Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk az elmúlt napokban az alsós osztályokban. Az alsós témahét keretében életkori sajátosságuknak megfelelően, elsősorban a játékosság elvét kötve ismerkedtek a gyerekek az adott történelmi eseménnyel.

Minden tanórán kapcsolódtunk a témához: olvasmányok, mesék feldolgozásával, énekek tanulásával, kézműves foglalkozásokkal, német nyelvű plakát készítésével, szókincsbővítéssel.

A hét közös eseményei, melyen minden alsós tanuló egyszerre vett részt:

  • Csákó és párta készítése
  • Kossuth dalok éneklése
  • Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének szavalata

A témahét kedden az iskolai ünnepéllyel zárult, melyet a 2. osztályos kisdiákok mutattak be.

A méltó megemlékezés felkészítője Heilig Zoltánné, Mária tanító néni volt. A műsort az óvodában, és másnap a település március 15-ei ünnepségén is előadták.

A fényképek és videók megtekinthetőek: itt.Kompetenciamérés 2016.

2017. március 02., csütörtök


Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói vettek részt 2016-ban az OKM országos kompetenciamérésében matematikából és szövegértésből.

A mérésben résztvevő tanulók átlageredményeit az országosan, a községi általános iskolákban, és a közepes községek általános iskoláiban mért átlageredményekhez viszonyítva foglalja össze az alábbi táblázat.

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény
Iskolánkban Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk. 1541 1486 Községi ált. isk. 1432 Közepes községek ált. isk. 1427
8. ált. isk. 1580 1597 Községi ált. isk. 1537 Közepes községek ált. isk. 1534

Szövegértés

6. ált. isk. 1551 1494 Községi ált. isk. 1425 Közepes községek ált. isk. 1419
8. ált. isk. 1629 1568 Községi ált. isk. 1499 Közepes községek ált. isk. 1496

Kapitány Veronika Zsuzsanna
tagintézmény vezető

Korábban közölt kompetenciamérések:

2015. 2014.