Iskolánkról

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.


Kovács Bálint 8. osztályos tanuló Szent Imre díjas

2015. május 09., szombat


Mindig jókedvű, segítőkész, társaival és tanáraival udvarias. Szorgalmasan tanul, jeles tanulmányi eredménye nem a véletlen műve. Szívesen vállal plusz feladatokat, sokat szerepel iskolai programokon, énekhangjával templomi szolgálatot is teljesít. Elsős kora óta tanul zenét, sok kellemes percet szerzett már hallgatóságának különböző rendezvényeken. Zenei versenyeken általában az első helyen végez.

Továbbtanulását is ezen a vonalon folytatja majd Székesfehérvárott, a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskolában. Természetesen nem hazudtolja meg fiú voltát, szabadidejében szívesen sportol. Kedvenc sportága a kézilabda és a foci. Az osztályközösség és az iskola is büszke lehet Bálintra.Német szépkiejtési verseny 2015.

2015. május 06., szerda


Az idei tanévben népes számú résztvevő indult a már harmadszorra megrendezésre kerülő német szépkiejtési versenyünkön. Jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket a Padányi Katolikus Iskola és a nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola tanulói is.

A verseny során először saját, hozott német nyelvű szöveget kellett felolvasni, majd a második fordulóban a zsűritől kapott ismeretlen szöveget. A korábbi versenyek tapasztalatai az idén is beigazolódtak, vagyis nehezebben ment az új szöveg felolvasása, mint az otthonról hozott, begyakorolt szövegé.

Dicséretet érdemel minden résztvevő!

Eredmények:

5–6. osztályosok között:

  1. helyezett: Strommer Sára Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
  2. helyezett: Bálint Jázmin Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
  3. helyezett: Andok Lola Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

7–8. osztályosok között:

  1. helyezett: Straub Viktória Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
  2. helyezett: Oszvald Balázs Padányi Katolikus Iskola Padányi Katolikus Iskola
  3. helyezett: Pintér Stefánia Padányi Katolikus Iskola Padányi Katolikus Iskola

Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek a színvonalas versenyzéshez!

Pék Judit, Koronczai Éva2015. német témanap

2015. április 16., csütörtök

Április 16-án német témanapot tartottunk iskolánkban, melyen a felső tagozatosok és a negyedik osztály vett részt. A nyolcadikosok sokat készültek, hogy kisebb társaiknak izgalmas és változatos feladatokat állítsanak össze. Összesen 6 állomáson kellett a tanári tagokkal kiegészült csapatoknak játékos feladatokat megoldani, és a különböző tantárgyakban összemérni tudásukat. Minden csapat ügyesen szerepelt, a nyolcadikosok pedig jól helytálltak állomásvezetőként.

Pék JuditA tankötelezettek személyazonosító okmánnyal való ellátásával kapcsolatos KEKKH tájékoztató

2015. április 15., szerda

Tisztelt Szülők!

A hivatkozásokra kattintva olvashatják a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztató anyagait, melyek a tankötelezett korú tanulók személyazonosító okmánnyal történő ellátásának feltételeivel, folyamatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák.

Az 1. és 2. számú mellékletben a szülők részére készített tájékoztató levél, valamint egy plakát található.

A 3. számú mellékletben található tájékoztató anyag a szülői értekezleten, osztályfőnöki órán ismertethető tudnivalókat tartalmazza.

Kérjük, hogy ezen melléklet anyagának megismerésével szíveskedjenek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának segítségére lenni a személyazonosító okmányok pótlásában.

Tisztelettel:
Oktatási HivatalKompetenciamérés 2014.

2015. április 01., szerda


Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói vettek részt 2014-ben az OKM országos kompetenciamérésében matematikából és szövegértésből.

A mérésben résztvevő tanulók átlageredményeit az országosan, a községi általános iskolákban, és a közepes községek általános iskoláiban mért átlageredményekhez viszonyítva foglalja össze az alábbi táblázat.

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Átlageredmény
Iskolánkban Országos Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport
Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk. 1474 1491 Községi ált. isk. 1456 Közepes községek ált. isk. 1455
8. ált. isk. 1714 1617 Községi ált. isk. 1570 Közepes községek ált. isk. 1567

Szövegértés

6. ált. isk. 1454 1481 Községi ált. isk. 1430 Közepes községek ált. isk. 1426
8. ált. isk. 1656 1557 Községi ált. isk. 1497 Közepes községek ált. isk. 1495

Somogyi Veronika Zsuzsanna
tagintézmény vezető