Alsós témahét

Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk az elmúlt napokban az alsós osztályokban. Az alsós témahét keretében életkori sajátosságuknak megfelelően, elsősorban a játékosság elvét kötve ismerkedtek a gyerekek az adott történelmi eseménnyel.

Minden tanórán kapcsolódtunk a témához: olvasmányok, mesék feldolgozásával, énekek tanulásával, kézműves foglalkozásokkal, német nyelvű plakát készítésével, szókincsbővítéssel.

A hét közös eseményei, melyen minden alsós tanuló egyszerre vett részt:

  • Csákó és párta készítése
  • Kossuth dalok éneklése
  • Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének szavalata

A témahét kedden az iskolai ünnepéllyel zárult, melyet a 2. osztályos kisdiákok mutattak be.

A méltó megemlékezés felkészítője Heilig Zoltánné, Mária tanító néni volt. A műsort az óvodában, és másnap a település március 15-ei ünnepségén is előadták.

A fényképek és videók megtekinthetőek: itt.