Tanáraink


Bakonyi Erzsébet

magyar nyelv és irodalom, kémia tanár, osztályfőnök: 5. osztály


Bertalanné Róth Renáta

Gyed


Fábián Norbert György

földrajz, (matematika) szakos tanár, (tanító, pedagógus szakvizsga)


Farkas Zsanett

tanító, napközis nevelő


Fazekas Judit

informatika (matematika) szakos tanár, rendszergazda


Gátvölgyi Ildikó

technika (biológia) szakos tanár


Harkai Klára

tanító, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök: 3. osztály


Hegedüs Antónia

rajz szakos tanár, (tanító)


Heilig Zoltánné

tanító, osztályfőnök: 2. osztály


Henitsné Pék Judit

német (angol) szakos tanár, osztályfőnök: 6. osztály


Horváth Gabriella

református hitoktató


Kapitány Veronika Zsuzsanna

tagintézmény vezető, történelem-könyvtár szakos tanár, evangélikus hittanár, közoktatás vezetői szakvizsga, osztályfőnök: 8. osztály


Koronczai Éva

tanító, német nemzetiségi tanító, alsós munkaközösség vezetője


Krámli Judit

tanító, gyógypedagógus


Madár Csaba

testnevelés tanár


Máhl Ildikó

matematika, fizika tanár, osztályfőnök: 7. osztály


Minyóné Ernek Andrea

tanító, osztályfőnök: 4. osztály


Pintér Tamás Pius atya

katolikus hitoktató


Sípos Csörsz Csanád

református hitoktató


Wilde Krisztina

biológia (kémia, német nyelv) szakos tanár


Zsilinszky Cecília

(róm. kat. hit- és erkölcstan), ének-zene szakos tanár, egyházi zenész