Tanáraink


Bakonyi Erzsébet

magyar nyelv és irodalom, kémia tanár, osztályfőnök: 6. osztály


Bertalanné Róth Renáta

Gyed


Fazekas Judit

informatika (matematika) szakos tanár, rendszergazda


Gátvölgyi Ildikó

technika, biológia szakos tanár


Harkai Klára

tanító, fejlesztő pedagógus, osztályfőnök: 4. osztály


Heilig Zoltánné

tanító, osztályfőnök: 3. osztály


Henitsné Pék Judit

német (angol) szakos tanár (GYED)


Kapitány Veronika Zsuzsanna

tagintézmény vezető, történelem-könyvtár szakos tanár, evangélikus hittanár, közoktatás vezetői szakvizsga, osztályfőnök: 7. osztály


Kerékgyártó Barbara

német szakos tanár


Koronczai Éva

tanító, német nemzetiségi tanító, alsós munkaközösség vezetője


Krámli Judit

tanító, gyógypedagógus, osztályfőnök: 2. osztály


Madár Csaba

testnevelés tanár


Máhl Ildikó

matematika, fizika tanár, osztályfőnök: 8. osztály


Minyóné Ernek Andrea

tanító, osztályfőnök: 1. osztály


Nagy Antónia

református hitoktató


Pintér Tamás Pius atya

katolikus hitoktató


Sípos Csörsz Csanád

református hitoktató


Valaczkai Pál

földrajz, rajz szakos tanár, osztályfőnök: 5. osztály


Vikopálné Meggyes Ildikó

tanító, testnevelés


Zsilinszky Cecília

(róm. kat. hit- és erkölcstan), ének-zene szakos tanár, egyházi zenész